Catalunya convocarà 2.000 places de mestres i Secundària l’any 2017 (CAT)

oposiciones secundaria y maestros

oposiciones secundaria y maestros catalunya academia oposiciones cantabria 3catorce santander

En l’oferta parcial d’ocupació pública aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, hi consten 2.000 places de cossos docents.

La convocatòria que ha d’incloure aquestes places es preveu que es publicarà el darrer trimestre de l’any 2017 i que inclorà els quatre procediments següents:

 • Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
  Per a aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per participar en un dels procediments d’accés. Es reserva un 5% del total de places per a persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.
 • Accés a un cos de grup superior
  Per a aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent del grup A2.
 • Accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació
  Per a aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent del grup A1 que volen accedir al cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.
 • Adquisició de noves especialitats
  Per a aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent que volen adquirir una nova especialitat del mateix cos.
COS DE MESTRES
CODI ESPECIALITAT TOTAL
ALL Audició i llenguatge 58
PAN Llengua estrangera: Anglès 205
PMU Música 110
TOTAL 373
COS DE PROFESSORS D´ENSENYAMENT SECUNDARI
CODI ESPECIALITAT TOTAL
AN Anglès 201
CN Biologia i geologia 121
DI Dibuix 66
ECO Economia 35
EF Educació física 81
FI Filosofia 33
FQ Física i química 111
FR Francès 25
GE Geografia i literatura 163
LC Llengua catalana i literatura 136
LE Llengua castellana i literatura 171
MA Matemàtiques 223
MU Música 25
PSI Orientació educativa 107
TEC Tecnologia 104
TOTAL 1602